Vlaicu Pîrcălab, 42

Casă de raport

Casă individuală (denumire din Registru)
Vlaicu Pîrcălab, 42
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

Era o casă de locuit de raport, construită la sfârşitul secolului al XIX-lea, constituită din parter şi etaj, pe un plan unghiular, cu faţada principală aliniată la linia roşie a străzii. Arhitectura casei era în stil eclectic cu reminiscenţe clasiciste.

La sfârşitul anilor 90 ai secolului al XX-lea a fost demolată şi construită din nou, cu păstrarea compoziţiei arhitecturale a parterului şi etajului, la care a fost adăugat încă un etaj cu o terasă în faţă.

Faţadă
Vlaicu Pîrcălab, 43 (colţ str. 31 August)Vlaicu Pîrcălab, 41