Vlaicu Pîrcălab, 40 (în curte)

Casă individuală

Vlaicu Pîrcălab, 40 (în curte)
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

Clădirea a fost construită în perioada interbelică (datarea cu sfârşitul secolului al XIX-lea este contestată).

Este o clădire alcătuită dintr-un parter, cu planul rectangular, aflată în adâncul curţii. Faţada are o compoziţie asimetrică, parţial modificată în urma privatizării apartamentelor. Se mai observă unele elemente caracteristice clasicismului – friza de sub cornişă cu nişe, cornişa din muluri.


Vlaicu Pîrcălab, 41Vlaicu Pîrcălab, 39