Vlaicu Pîrcălab, 2 (colţ str. A. Mateevici)

Casa de raport

Vlaicu Pîrcălab, 2 (colţ str. A. Mateevici)
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

În vara anului 1869 Duma urbană a organizat o licitaţie publică pentru vinderea loturilor virane de pământ urban, aflate la colţul cartierului mărginit de străzile Galbinei şi Livezilor, pe care a cumpărat-o Anton Filatov, unde a construit în 1871 un corp de casă în curte. În 1881 acest loc a fost cumpărat de către Andrei Manikov, care în 1884 a construit casa de la colţul cartierului, acoperit cu tablă de fier. Din partea străzii Livezilor este într-un nivel, din partea curţii – ridicat pe un demisol. Constă din cinci apartamente.

În 1903 proprietar era atestat secretarul gubernial I.M. Unt-Moldovan, în 1940 – Sucevskaia Elisaveta şi Prodan Natalia.

Este o clădire construită la colţul cartierului, ridicată într-un parter pe un demisol în partea căderii reliefului, cu faţadele aliniate la liniile roşii ale străzilor. Clădirea ocupă toată lăţimea parcelei de pământ, mărginind cu aripile laterale planul în formă de careu. Intrările de onoare din stradă conduc în patru apartamente (o intrare a fost înlocuită cu o fereastră), dotate confortabil, cu terase în partea curţii interioare, de unde au loc intrările secundare.

Arhitectura este în stil modern timpuriu, cu reminiscenţe clasiciste. Paramentul este în zidărie aparentă din piatră fasonată, din care sunt sculptate şi detaliile arhitectonice. Intrările în apartamente au loc prin rezalite. Colţurile casei şi rezalitele sunt mărginite de piloni cu câte un striu central, care susţin partea superioară a pereţilor sub forma unui antablament, alcătuit dintr-o cornişă cu friza dotată cu triglife. Rezalitele şi pilonii au continuare în parapetul clădirii, sub forma aticelor deasupra intrărilor şi tumbelor din piatră la colţurile clădirii, între care se afla grilajul din metal (dispărut). Golurile ferestrelor şi a uşilor de intrare sunt în segment de arc, cu ancadramente adâncite în paramentul pereţilor. Un cordon teşit desparte pereţii de soclul locuibil, decorat prin asize simple din piatră tăiată.

Faţadă
Vlaicu Pîrcălab, 3