Vlaicu Pîrcălab, 16 (colţ str. M. Kogălniceanu)

Casă individuală

Vlaicu Pîrcălab, 16 (colţ str. M. Kogălniceanu)
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

Casa a aparţinut profesorului Seminarului teologic, consilierului de stat Eugen Alexandrovici, Saharov, construită după plan şi faţade confirmate de Comisia de Construcţii şi drumuri în 1855. Arhitectura a fost determinată de utilizarea unui proiect model în spiritul clasicismului rus, fără coloane. Era constituită dintr-un apartament, alcătuit din şase odăi, cu 11 ferestre.

În 1940 proprietar era Valiovici.

Este o clădire construită la colţul cartierului, ridicată pe un plan rectangular, într-un parter, cu faţadele aliniate la liniile roşii ale străzilor. Faţada orientată spre strada Vlaicu Pârcălab, are patru axe, trei sunt ferestre şi o uşă care conduce în galeria formată de-a lungul faţadei posterioare, astupată cu geamuri. Faţada orientată spre strada M. Kogălniceanu, este asimetrică, cu şase goluri de ferestre, fereastra din stânga aflându-se într-u rezalit plat. Colţurile clădirii sunt întărite vizual prin lesene, care susţin partea superioară asemănătoare unui antablament, alcătuit dintr-o cornişă cu denticule şi o friză netedă. Ferestrele sunt rectangulare, dominate de cornişe rectilinii, conturate cu ancadrament din muluri, sprijinite pe plita de pervaz cu console.

Faţadă
Vlaicu Pîrcălab, 17 (colţ str. M. Kogălniceanu)Vlaicu Pîrcălab, 14