Veronica Micle, 5 (colţ str. Hîncesti)

Casă de raport cu două apartamente

Vila urbană a inginerului Koropotniţki (denumire din Registru)
Veronica Micle, 5 (colţ str. Hîncesti)
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

A fost construită în anii 30 ai secolului al XX-lea, după proiectul arhitecului G.Cujbă, în stil neoromânesc. Proprietar a fost inginerul constructor Koropotniţky. În 1940 proprietari este atestat Şeinberg-Brower. Din 1945 a fost în proprietatea Direcţiei Căii ferate din Moldova.

Este o clădire construită într-un parter, amplasată la colţul pieţei "Rondul Negustoresc", format la intersecia străzii Veronica Micle cu strada Vasile Alexandri. Este ridicată pe un plan unghiular, cu faţadele aliniate la liniile roşii ale străzilor. Fiecare apartament are câte o intrare principală direct din stradă, prin intermediul unor rezalite cu loggii. Intrările secundare au loc din curte, de pe terase ample. Planimetria case asigura un confort ridicat locatarilor. Un apartament avea patru odăi şi altul – trei, fiecare dotat cu câte o bucătărie şi grupuri sanitare. Fiecare faţadă are o compoziţie individuală, cu intrările amplasate în rezalite acoperite separat, în trei pante înalte. Ferestrele sunt în arc în plin cintru la salon, rectangulare la alte odăi, cu cornişe. Intrarea este în arc în plin cintru. Faţada principală, spre Alexandri, are o compoziţie simetrică, cu 9 axe compoziţionale, opt de ferestre, în arc în plin cintru la salon, două înguste, două în rezalite obişnuite, şi intraea, amplasată în centru, în arc. Faţada laterală, orientată spre strada Micle are o compoziţie asimetrică, cu opt axe, cu o intrare amplasată lateral şi ferestre rectangulare, obişnuite şi înguste. Acoperişul este din olane, înalt, cu penetraţii de pante.

Faţadă
Veronica Micle, 7Veronica Micle, 4 A (colţ str. Hîncesti)