Veronica Micle, 2 A,B

Casă de raport cu gang carosabil

Casă de raport a lui I.P. Sinadino (denumire din Registru)
Veronica Micle, 2 A,B; Liter AVeronica Micle, 2 A,B; Liter B
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Primele informaţii documentare sunt din 1885, când proprietar era Mordko Grobocopateli. În luna mai 1914 aceastpă proprietate a fost amanetată, pentru a se construi două case cu faţadele orientate spre strada Veronica Micle, conform proiectului întărit de Uprava oraşului. Ambele case aveau câte şase odăi. Arhitectura casei este în stil eclectic cu reminiscenţe neorenesans.

În 1940 proprietari sunt atestaţi Bella Feldman şi Cojeşner Ab.

Este o clădire alcătuită din două case într-un parter, cu planul rectangular, aliniat la linia roşie a străzii unite printr-un gang carosabil boltit. Faţada principală are o compoziţie simetrică în raport cu axa gangului carosabil, simetrie accentuată de un grup de atice cu baluştri amplasate în axă. Fiecare casă are cinci axe compoziţionale, trei goluri de ferestre rectangulare şi două în arc în plin cintru, aflate în rezalite laterale, dominate de câte un fronton în segment de cerc, pe fundalul unui atic rectangular. Intrarea în case are loc prin curte.

Paramentul faţadei principale este tencuit, cu imitarea bosajelor la colţurile rezalitelor. Ferestrele în arc sunt conturate de arhivolte din muluri, sprijinite pe imposte în formă de pilaştri. Ferestrele rectangulare au cornişe rectangulare, cu elemente decorative sprijinite pe console. În frontoanele curbe au fost instalate steme heraldice curbe.

Faţadă
Veronica Micle, 4