Tricolorului, 30

Casă individuală

Casă individuală a lui Muraciov (denumire din Registru)
Demolat
Tricolorului, 30
Monument de arhitectură de valoare locală, inclus în Registrul de monumente de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. A fost construită la sfârşitul secolului al XIX-lea, în stil eclectic. Era casa familiei Muraciov. Edificiul a suferit în timpul celui de al doilea război mondial, arhitectura de azi fiind o conservare în perioada postbelică a părţii supraveţuite.

Casa, are un plan rectangular, ridicată într-un nivel, cu latura lungă aliniată liniei roşii a străzii Tricolorului, inclusă în frontul ei perimetral.

Faţada are o compoziţie alcătuită din şapte axe, şase goluri de ferestre şi unul de uşă, amplasat spre stânga, într-o poziţie ne clară. Ferestrele sunt de forme rectangulare, alungite, cu ancadramente simple muluri. Peretele are o cornişă improvizată, bastardă. Coronamentul clădirii a dispărut.

Este contestată valoarea de monument.

Faţadă
Tricolorului, 32