Tighina, 6

Clădirea fostei şcoli

Tighina, 6
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

A fost realizată în stil modern în baza stilului clasicist, în forme caracteristice, aşa numitei, orientări industriale din arhitectura Rusiei de la sfârşitul secolului al XIX-lea. În 1940 a servit drept sediu pentru Şcolile primare nr. 5 şi 4.

Este o clădire monumentală, construită în două niveluri, aliniată la linia roşie a străzii, pe un plan cu rezalite şi intrânduri.

Paramentul este în zidărie aparentă, policromă, în care piatra crem-cenuşie, tăiată în forme poligonale, serveşte drept fundal pentru detaliile din piatra albă şi decorul executat din cărămidă arsă.

Faţada principală este simetrică, cu 10 axe, toate ferestre, dintre care două sunt amplasate în două rezalite, amplasate central-lateral. Rezalitele au forma pinioanelor, încununate cu câte un foişor alungit, care aduce multă supleţe clădirii, impresie subliniată de lesenele din piatră albă care conturează colţurile lor. Ferestrele sunt mari, înalte, cu buiandrugi în pană, din bolţari, devenite obişnuite pentru edificii cu menire socială, scoase în evidenţă prin utilizarea pietrei de culoare albă. Partea superioară a clădirii a fost tratată ca o cornişă, în întregime construită din cărămidă arsă, din care au fost create console, o arcatură şi denticule. Cărămida arsă şi piatra albă au fost folosite şi pentru a sublinia alungirea clădirii, aşezate în asize, cărămida şi în zimţi, soluţie folosită pentru a indica brâul între parter şi etaj.

Lateral faţadei clădirii, dintr-o parte şi alta, au fost construite două intrări identice, alcătuite dintr-o poartă mare şi o portiţă mică, soluţionate în aceiaşi cheie stilistică cu clădirea.

Faţadă
Tighina, 9 (colţ str. Bernardazzi)Tighina, 1 (colţ str. A. Mateevici)