Tighina, 1 (colţ str. A. Mateevici)

Casa în care a locuit scriitorul Grigore Adam. Placă comemorativă

Tighina, 1 (colţ str. A. Mateevici)
Monument de istorie (valoarea de artă este contestată) de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

În această casă, în anii 30 ai secolului al XX-lea a locuit scriitorul Grigore Adam. Pe casă este instalată o tăbliţă comemorativă cu textul: "Aич а локуит Г.К. Адам. Здесь жил писатель Г.К. Адам".

Clădirea actuală este expresia extinderii unei case mici, amplasată cu o mică retragere şi iniţial aliniată numai la linia roşie ale străzii A. Mateevici. Probabil, a fost construită în anii 20–30 ai secolului al XX-lea, fiind extinsă în perioada postbelică printr-o porţiune nouă, care a completat golul de la colţul cartierului, atribuindu-i un aspect specific arhitecturii populare, cu un acoperiş înalt, în patru pante. La faţada veche, gorientată spre strada A. Mateevici, care avea trei axe, s-a păstrat rezalitul central, posibil al intrării direct din stradă, azi astupată şi înlocuită cu o fereastră. De la decoraţia plastică iniţială au rămas unele detalii, care acuză influenţa stilului modern românesc, printre care – ancadramentele plinte la ferestrele vecine rezalitului.

Faţadă
Tighina, 6