Ştefan cel Mare, 190 (colt str. T. Ciorba)

Complexul de clădiri ale spitalului urban

Ştefan cel Mare, 190 (colt str. T. Ciorba); Liter AŞtefan cel Mare, 190 (colt str. T. Ciorba); Liter BŞtefan cel Mare, 190 (colt str. T. Ciorba); Liter CŞtefan cel Mare, 190 (colt str. T. Ciorba); Liter DŞtefan cel Mare, 190 (colt str. T. Ciorba); Liter E
Monument de arhitectură de valoare locală, inclus în Registrul de monumente de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

Este obiectiv important pentru istoria ocrotirii sănătăţii publice. Complexul spitalului municipal a fost fondat în 1817, an când a fost elaborată prima sistematizare urbană a oraşului Chişinău. Pentru spital a fost rezervat un cvartal al planului ortogonal. la marginea de nord a oraşului, în partea de est de axa compoziţională, actualul bulevard Ştefan cel Mare.

Intrarea principală a fost organizată dinspre strada Toma Ciorbă, mai jos de care, se afla blocul de spitalizare. Primele construcţii ale spitalului au fost într-un singur etaj, cu un acoperiş în două ape, cu câte o fereastră de aerisire. Complexul era alcătuit din pavilioane pentru bolnavi, amplasate perimetral străzilor Ştefan cel Mare, Toma Ciorbă şi Alexandru Lăpuşneanu, şi de locuinţe ale personalului medical, construite perimetral străzii Mitropolit Dosoftei. În unele locuri construcţiile formau un front continuu, orientat spre străzi. În partea centrală a cvartalului se păstra o grădină de vegetaţie. Arhitectura clădirilor vechi este simplă, austeră, cu influenţe superficiale de neoclasicism, făcându-şi apariţia frontoanele triunghiulare şi cornişele. Faţada unui pavilion, aliniat străzii, orientat spre bulevardul Ştefan cel Mare a păstrat porticul intrării în stil neoclasic, în care se află farmacia.

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, suprafaţa spitalului a fost lărgită spre nord, încorporând şi tronsonul mai jos de bulevardul Ştefan cel Mare, al străzii Alexandru Lăpuşneanu. Clădirile construite pe porţiunea nouă (nr. 6) este în stil eclectic pe baza neoclasicismului. În partea de sud a sectorului, a fost construit un corp cu două niveluri (nr.4), în stil eclectic. Se remarcă câteva detalii la cornişe sub forma unor denticule şi lezene plate, care corespund pereţilor capitali interiori. În prima jumătate a secolului al XX-lea a fost construit un nou bloc curativ, amplasat în partea centrală a complexului.

La începutul secolului al XX-lea a fost construită biserica Sf. Nicolae, inclusă în fontul perimetral al bulevardului Ştefan cel Mare.

Faţadă
Format mare
FaţadăFaţadă
Format mare
FaţadăFaţadă
Ştefan cel Mare, 168 (colţ str. P. Movilă)