Sfatul Ţării, 51

Casă de raport

Vilă urbană (denumire din Registru)
Sfatul Ţării, 51
Monument de arhitectură de valoare naţională, inclus în Registrul de monumente de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. A fost construit în perioada interbelică, cu utilizarea procedeelor arhitecturii istorice, caracteristic stilului neoromânesc şi modernului. La începutul secolului XXI-lea clădirea a fost amplificată printr-un volum nou, integrat după parametri, compoziţie şi parament în piatră aparentă părţii vechi, dar care a modificat aspectul iniţial.

Casa de raport este aliniată liniei roşii a străzii, ridicată în două etaje, cu planimetria identică. La fiecare nivel se afla câte un apartament. Compoziţia spaţial-volumetrică a casei era asimetrică, bazată pe combinarea unui corp alungit cu un turn, dominat de un foişor, amplasat la un colţ al faţadei principale.

Planul casei este unghiular, cu latura lungă orientat în adâncul parcelei. Spre stradă sunt organizate intrările, care are loc printr-o terasă deschisă, mărginită de coloane joase, ridicate pe un parapet, pe care se sprijină o arcadă din piatră. Accesul la apartamentul de la etaj se efectua pe scara din terasă, cu trepte din piatră. Odăile sunt izolate, grupate în jurul unui culoar central.

Un rol important în aspectul casei îl joacă arcadele în plin cintru de la terasa de la parter de proporţii masive. Deasupra, în contrast, se afla o loggie aerată, mărginită de stâlpi de lemn îngemănaţi, în formele arhitecturii populare. Acoperişul, cu streaşina largă, prezintă o penetraţie pitorească de pante. Important pentru arhitectura clădirii este aspectul diferit al faţadelor şi al compoziţiei volumetrice, cu înălţimi diferite ale volumelor.


Sfatul Ţării, 55Sfatul Ţării, 39