Sfatul Ţării, 32 (colţ str. Columna)

Casă de raport cu unitate comercială

Casă de raport (denumire din Registru)
Sfatul Ţării, 32 (colţ str. Columna)
Monument de arhitectură de valoare locală, inclus în Registrul de monumente de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. Este construită la sfârşitul secolului al XIX-lea în stil eclectic.

Se află la colţul cartierului, mărginit de străzile Columna şi Sfatul Ţării, având un plan în formă unghiulară .Casa a fost concepută pentru trei apartamente, fiecare cu intrările principale dinspre stradă şi cu intrări secundare dinspre curtea interioară. Etajul de locuit este ridicat pe un demisol înalt, folosindu-se cu abilitate particularităţile reliefului. Intrarea în unitatea comercială era dinspre strada Sfatul Ţării. Apartamentele au planimetria bazată pe organizarea funcţională a încăperilor. Faţadele reproduc structura interioară a casei. Pereţii interiori sunt evidenţiaţi în exterior prin lesene cu bosaje. Partea superioară a pereţilor este dotată cu o cornişă. Golurile ferestrelor şi uşilor au ancadramente cu muluri. Faţada orientată spre strada sfatul Ţării, conţine două intrări îngemănate, care conduc în două apartamente, acoperite cu o copertină din fier forjat. Intrările au loc de pe un pridvor cu trepte mărginite de o rampă din fier forjat. Uşile au păstrat canaturile originale din lemn încrustat.

Faţadă
Sfatul Ţării, 34Sfatul Ţării, 26