Sfatul Ţării, 16

Complex dintr-un edificiu cu funcţii sociale şi o casă de raport

Casă individuală (denumire din Registru)
Sfatul Ţării, 16
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

La începutul secolului al XX-lea, Uprava Zemstvei judeţene din Chişinău, a achiziţionat un lot de pământ, nr. 18, actualul nr. 16, pentru construirea sediului propriu. În 1907 Secţia de construcţii a Cârmuirii Guberniale a Basarabiei a confirmat proiectul unei clădiri în două niveluri, ridicată între anii 1908–1909, arhitect, probabil, G.V. Cupcea.

Este compusă din două proprietăţi, una numărul vechi 16, care aparţinea Ţ. Dolivo-Dobrovolschi, şi alta, nr. vechi 18, care aparţinea Upravei zemstvei judeţene, după datele din 1903.

Liteul A. Este o casă de raport, construită în parter cu etaj, pe un plan rectangular, aliniată la linia roşie a străzii. Arhitectura faţadei a fost deposedată de decoraţia plastică specifică epocii, doar la etaj s-au păstrat ancadramentele din muluri ale ferestrelor, sprijinite pe o plită de pervaz comună, care ca un brâu uneşte toate ferestrele de la etaj.

Literul B. Este o clădire construită în parter şi etaj pe un plan rectangular, în arhitectura căreia domină caracterul unei clădiri cu funcţii sociale, soluţionat în stil eclectic. Este fostul sediu al zemstvei judeţului Chişinău.

Faţada are o compoziţie simetrică, compusă din trei axe, toate goluri de ferestre. Intrarea în clădire avea loc din direcţia curţii interioare. Ferestrele sunt rectangulare, cu buiandrugii decorativi, din bolţari în pană şi decor sub plita de pervaz. În pliurile dintre ferestre sunt pilaştri masivi, ridicaţi pe postamente înalte cât parterul, car susţin, fără semn de capitel, un antablament cu o cornişă proeminentă, surmontată de un atic accentuat de un fronton curb.

Faţadă
Sfatul Ţării, 23 (colţ str. Bucureşti)Sfatul Ţării, 15 (colţ str. Şciusev)