Sf. Andrei, 33 A,B,C

Casă de raport

Casă individuală (denumire din Registru)
Sf. Andrei, 33 A,B,C
Monument de valoare locală, construit la sfârşitul secolului al XIX-lea în stil eclectic. Este un complex alcătuit din trei clădiri.

Literul A. Casa, ridicată într-un nivel, are un plan rectangular, aliniată cu latura lungă liniei roşii a străzii Sf. Andrei. Clădirea este din piatră, cu faţada tencuită. Faţada are o compoziţie simetrică, alcătuită din şase goluri ferestre şi două de uşi, care reflectă structura spaţială a casei alcătuită din două apartamente. Ferestrele rectangulare au ancadramente, alcătuite din rame simple cu evidenţierea cheii de boltă, sprijinite pe plite de pervaz. Din partea curţii interioare avea loc intrările secundare. Casa are o cornişă cu muluri cu o friză netedă. Deasupra casei, se află un atic cu orificii rectangulare, alungite pentru aerisirea spaţiului podului.

Literul B. Este un imobil, cu plan rectangular, alungit, ridicat în două niveluri, mărginind latura de vest a proprietăţii imobiliare. Faţada este din piatră, cu zidăria rămasă aparentă, cu o compoziţie simetrică din şase goluri de ferestre. Singurele detalii sunt bolţarii ferestrelor.

Literul C. Este un cop de clădire secundar, ridicat într-un nivel. Iniţial avea o destinaţie gospodărească, azi este folosit pentru locuire. Nu are calităţi artistice.

Faţadă
Sf. Andrei, 56Sf. Andrei, 28