Sf. Andrei, 28

Casă de raport

Casă individuală (denumire din Registru)
Sf. Andrei, 28
Monument de valoare locală, construit la sfârşitul secolului al XIX-lea în stil modern.

Casa, ridicată într-un nivel, pe un amplu subsol, are un plan rectangular, amplasat cu latura lungă perpendiculară liniei roşii a străzii Sf. Andrei. Clădirea este din piatră, cu faţada în zidărie aparentă, cu detalii sculptate. Faţada are o compoziţie simetrică, alcătuită din şase axe, patru de goluri ferestre şi două goluri de uşă, amplasate lateral (uşa amplasată spre dreapta este astupată), care reflectă divizarea structurii spaţiale a casei în două apartamente. Ferestrele rectangulare au ancadramente simple, cu plite de pervaz proeminente. Intrările sunt evidenţiate prin porticuri mărginite cu piloni angajaţi, dominaţi de un atic cu o configuraţie plastică de curbă asimetrică, inclus în parapetul de piatră cu tumbe al clădirii.

Faţadă
Sf. Andrei, 33 A,B,CSf. Andrei, 27