Alexei Şciusev, 76

Casă individuală

Alexei Şciusev, 76
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

Casa a aparţinut Sofiei Lazareva, văduvă de rotmistr, construită în 1859, după un proiect model.

A fost o casă construită într-un nivel, cu faţada principală aliniată liniei roşii a străzii. Faţada era asimetrică, cu şase axe compoziţionale, dintre care cinci – goluri de ferestre şi una – de uşă, amplasată lateral, spre dreapta, într-un rezalit, lângă poarta de acces în curte. Porticul era dominat de u fronton triunghiular. Colţurile casei au fost întărite vizual prin pilaştri. Intrarea era umbrită de o copertină cu console din fier forjat.

Arhitectura a fost modificată complet: a fost adăugat un etaj şi o mansardă, rezalitul intrării demolat şi înlocuit cu un portic cu două coloane ionice, deosebit de firave pentru un coronament masiv fronton triunghiular pe un antamblament.

Faţadă
Alexei Şciusev, 77Alexei Şciusev, 75