Alexei Şciusev, 74

Casa din fondul construit istoric

Alexei Şciusev, 74
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

Casa a aparţinut lui Andrei Chirillovici Trilessky. S-a păstrat o descriere sumară din 1915: "Casă de piatră într-un etaj ridicat pe un demisol din partea curţii, La parter sunt două apartamente, din câte şapte odăi, în demisol – sunt două odăi". Datează din a diua jumătate a secolului al XIX-lea.

Este o casă construită într-un nivel, pe un plan unghiular, cu o aripă orientate în adâncul parcelei, cu faţada principală aliniată liniei roşii a străzii. Un perete longitudinal împarte spaţiul interior în două părţi egale, fiecare divizată în odăi. Faţada este asimetrică, cu şase axe compoziţionale, dintre care cinci sunt goluri de ferestre şi una de uşă, amplasată lateral, spre dreapta, într-un rezalit.

Faţadă
Alexei Şciusev, 75Alexei Şciusev, 73