Alexei Şciusev, 62 A,B,V,D

Complex de case de raport cu magazine Oxinoit

Alexei Şciusev, 62 A,B,V,D; Vedere generalăAlexei Şciusev, 62 A,B,V,D; Vedere în str. Şciusev
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

Este un complex de clădiri, constituit în decursul câtorva decenii, care datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolul ui al XX-lea.

Până în 1872, proprietatea imobiliară era a negustorului Pavel Liuli, după care ajunge în stăpânirea altor persoane. În 1893 era a negustorului Ichel Lipcansky, care a vândut-o lui Monaşe Oxman. Pe atunci exista o casă din piatră cu o atenansă şi o altă casă nouă, construită într-un etaj pe un demisol din partea curţii, aliniată la strada Leova (fosta Şciusev). În curte acelaşi proprietar în 1895 a construit o atenansă. În acelaşi an această proprietate este cumpărată de către Iţko Oxinoit, care demolează construcţiile vechi şi construieşte o atenansă cu două etaje aliniată străzii Puşkin, iar în 1913 – casa cu două etaje de la colţul cartierului. Supravegherea tehnică a construcţiei a fost efectuată de către inginerul S. Feldman. Deasupra intrării, în grilajul balconului de la etaj, se afla monograma proprietarului.

Liter A. Datează din 1913. Se află la colţul cartierului mărginit de străzile Puşkin şi Şciusev, cu colţul orientat spre intersecţia străzilor teşit. Este o clădire în două etaje, cu construcţiile amplasate în formă de careu, perimetral parcelei de teren, cu intrarea dinspre strada Şciusev. La parter, orientat de-a lungul străzii Puşkin, se afla sala mare a unei unităţi comerciale, cu birouri în partea opusă. La etaj se afla un apartament, la care se ajungea prin casa scării cu intrare direct din stradă. Dispoziţia odăilor este în anfiladă circulară, cu ieşire la trei balcoane. Deasupra clădirii a fost amenajat un parapet cu atice cu forme decorative cu îngrădire metalică între ele (dispărută). Ferestrele parterului sunt vitrine largi, la etaj sunt dotate cu ancadramente elegante, dominate de cornişe diverse: în segment de cerc şi triunghiulare, susţinute de console modelate, cu includerea unor rozete. Paramentul este diferit: la parte rostuit în bosaje, la etaj tencuit neted

Liter B. Este o casă de raport, ridicată în două etaje, pe un plan rectangular, alungit de-a lungul străzii, cu faţada aliniată liniei roşii. La parter se aflau câteva unităţi comerciale sau artizanale şi apartamente, la etaj, unde se ajungea printr-o casă a scării, – câteva apartamente. Ambele niveluri aveau câte o galerie cu geamuri de-a lungul faţadei posterioare.

Liter V. Este o casă de raport, ridicată în două etaje pe un plan unghiular, cu latura lungă orientată în adâncul parcelei, cu faţada aliniată liniei roşii. Parterul era ocupat de unităţi comerciale, etajul – de un apartament, la care se ajungea rin casa scării din partea străzii. La faţada orientate spre curte se afla o galerie unghiulară, cu scară secundară exterioară.

Liter D. Casa a fost demolată şi înlocuită cu o clădire nouă.

Faţadă
Alexei Şciusev, 63 (colţ str. Puşkin)Alexei Şciusev, 61