Alexei Şciusev, 30

Casă individuală

Alexei Şciusev, 30
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

În luna martie a anului 1881 Anna Kulikova a vândut lui Ivan Levcenko o curte cu o casă mică din lampaci, cu trei odăi. Levcenko demolează construcţia şi pe locul ei construieşte în 1881 o casă nouă din piatră, după cum reiese din "Registrul construcţiilor noi din anii 1879–1887", alcătuit de Uprava orăşenească. Autorul proiectului, se poate admite, că a fost Leopold Ivanovici Şeidevandt. În 1940 proprietar este atestat Victor Globa.

Este o casă construită într-un nivel, ridicată pe un demisol înalt, cu faţada principală aliniată liniei roşii a străzii. Faţada este asimetrică, cu cinci axe compoziţionale, dintre care patru sunt goluri de ferestre şi una de uşă, amplasată lateral, spre stânga, într-un rezalit, unde se afla poarta de acces în curte. Decoraţia plastică este în stil eclectic, cu detalii ale stilului neoclasic, faţada fiind tratată ca un ordin fără coloane. O plintă delimitează friza şi cornişa. Ferestrele au ancadramente, dominate de cornişe rectilinii, cu panouri şi nişe sub plita de pervaz. Intrarea are loc de pe o terasă construită posterior construcţiei.

Faţadă
Alexei Şciusev, 31 A,BAlexei Şciusev, 29