Alexei Şciusev, 27

Casă de raport

Casă de raport a arhitectului M. Elladi (denumire din Registru)
Alexei Şciusev, 27
Monument de arhitectură şi istorie de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

În 1873 funcţionarul cancelariei Iacob Crudo (Crudu – n.n.) a cumpărat de la licitaţia publică organizată de Uprava Chişinăului o casă într-un etaj, construită din cărămidă, care anterior aparţinut fraţilor Kalinin. În 1892 această proprietate a fost cumpărată de soţia sa Parascovia Crudo, care, între anii a construit o casă din piatră cu două etaje, atestată în 1915. Conform descrierii din acest an, la etaj se aflau şapte odăi, la parter – patru odăi, o bucătărie, un culoar, şi un vestibul. În 1940 proprietari erau Maria şi Vasile Colev.

Autorul proiectului a fost arhitectul Mitrofan Elladi. Casa a fost construită la sfârşitul secolului al XIX-lea, cu faţadele în stil eclectic cu detalii neoclasice.

Casa este construită pe un plan rectangular, cu faţada principală aliniată la linia roşie. Intrarea în apartamente este din casa scării, cu intrare prin faţada laterală. La faţada posterioară se află galerii deschise pe stâlpi.

Faţada orientată spre stradă este simetrică, cu două rezalite laterale şi cinci axe compoziţionale, toate de ferestre. Golurile de ferestre sunt dispuse la intervale mari, indice al spaţiului interior amplu şi confortabil. La etaj rezalitele sunt tratate deosebit de monumental sub forma unor porticuri cu coloane îngemănate care susţin frontoane triunghiulare. Paramentul faţadei este diferit: parterul cu bosaje orizontale, despărţit pe etajul tencuit neted printr-o bordură cu rol de soclu pentru coloane şi ferestre Partea superioară a pereţilor are o friză netedă, terminate cu o cornişă. Ancadramentele ferestrelor au forme decorative.

Faţadă
Alexei Şciusev, 29Alexei Şciusev, 23