Alexei Şciusev, 127

Casă individuală

Alexei Şciusev, 127
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. Casă construită la sfârşitul secolului al XX-lea, în forme care semnalează interferenţa stilurilor eclectic cu modernul.

Se află la marginea Chişinăului vechi, pe latura unde se va dezvolta Dendrariul. A fost creată sub influenţa casei populare, cu o structură interioară simetrică, cu amplasarea în axă a culoarului de intrare, care împarte casă în trei părţi: una anterioară, cu câte o odaie de o parte şi alta a culoarului, fiecare din care iluminată de câte două ferestre, şi posterioară, despărţită de cea anterioară printr-un perete longitudinal, după care se află încă două odăi, o bucătărie şi intrarea secundară printr-un antreu simetric celui principal. În spatele casei se află o terasă. Faţada casei este în zidărie aparentă, din piatră făţuită, cu paramentul din piatră dispusă ciclopic, mărginit la colţuri de lesene cu piatra aşezată în asize. Intrarea este evidenţiată printr-un rezalit, golurile ferestrelor – ancadramente în partea superioară, cu imitarea bolţarilor. Partea superioară a pereţilor este finisată printr-o cornişă cu denticule.

Faţadă
Alexei Şciusev, 129Alexei Şciusev, 125