Alexei Şciusev, 125

Casă individuală

Alexei Şciusev, 125
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

Imobilul se află în partea de nord a oraşului, lângă Dendrariul orăşenesc. Această zonă verde care delimitează partea istorică a Chişinăului şi o departajează de fosta suburbie Buiucani, constituie o cădere de relief, după care urmează valea largă şi mlăştinoasă a cursului pârăului Buiucani, plantată cu arbori în decursul secolelor XIX şi XX.

Imobilul nr.125 este o casă de locuit individuală, construită pentru o singură familie. Se află la colţul format de strada A. Şciusev şi o stradelă, orientată spre masivul Dendrariului. Proprietatea imobiliară respectivă este izolată de stradă printr-un zid din piatră cu stâlpi, care acoperă pe jumătate aspectul casei, construită cu o retragere de la linia trotuarului. Clădirea este construită pe un relief în cădere de pantă, clădită din piatră. Constă dintr-un singur parter acoperit cu un acoperiş înalt în patru pante. Structura casei este simetrică, cu intrarea principală amplasată în axa de simetrie a faţadei orientate spre stradă. Din holul amplu, se accede în două odăi laterale, egale ca însemnătate după dimensiuni şi amplasament, şi într-un mic culoar, amplasat în fund, care face legătura între alte două încăperi laterale şi blocul instalaţiilor sanitare – baia şi WC, aflat între ele. Legăturile dintre camere sunt în cerc, prin uşi interioare. Din partea grădinii, din partea posterioară a casei, a fost construită o terasă.

Casa este lipsită de elemente de decoraţie plastică. Singurul accent artistic îl prezintă loggia intrării, puţin adâncită, acoperită cu o boltă semicilindrică, în care ca o podoabă de preţ se află uşa de lemn cu canaturile sculptate şi cu partea superioară rotunjită în arc în plin cintru, prin geamurile căreia este iluminat holul. Uşa sculptată are trăsături specifice perioadei arhitecturii eclectice de la sfârşitul secolului al XIX-lea, datare susţinută şi de planul clădirii.

Faţadă
Alexei Şciusev, 127Alexei Şciusev, 119