Puşkin, 16 A,B,C

Case individuale

Puşkin, 16 A,B,C; Liter APuşkin, 16 A,B,C; Liter BPuşkin, 16 A,B,C; Liter CPuşkin, 16 A,B,C; Liter D
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Primele informaţii documentare datează din 1858 când aparţinea secretarului de colegiu Matvei Vasile Glemboţky. În 1890 o parte a curţii cu o casă într-un parter, orientat spre stradă a fost cumpărată de căpitanul Spiridon Alexandrovici Boguş, care în 1895 a construit o casă de piatră într-un etaj.

Literul A. Este o casă, construită într-un parter, unghiulară în plan, cu aripa lungă adâncită în curte, cu faţada îngustă aliniată liniei roşii a străzii. Arhitectura este în sil eclectic, cu detalii din arsenalul clasicist. Faţada este simetrică, cu două rezalite laterale, dominate de frontoane triunghiulare. Prin rezalitul din dreapta are loc intrarea de onoare în casă. Cinci axe compoziţionale, trei ferestre rectangulare sunt în partea centrală, şi o fereastră şi un gol de uşă sunt amplasate în rezalitele laterale, cu partea superioară în arc în plin cintru.

Literul B. Este o clădire alcătuită dintr-un parter, cu planul unghiular, cu faţada aliniată la linia roşie a străzii. Faţada are o compoziţie asimetrică, alcătuită din şase axe, cinci de ferestre rectangulare, şi una a intrării de onoare, evidenţiată printr-un rezalit. Arhitectura faţadei a avut de suferit în urma unor intervenţii neautorizate, fiind distruse toate detaliile arhitectonice originale.

Literul C. Este o clădire alcătuită dintr-un parter, cu planul rectangular, amplasată în adâncul curţii. Arhitectura clădirii a fost modificată: i s-au adăugat două etaje şi schimbate detaliile arhitecturale în spirit postmodern.

FaţadăFaţadăFaţadă
Puşkin, 17 (colţ str. Bucureşti)Puşkin, 14 A,B,C