Pruncul, 8

Edifici cu funcţii sociale

Casă individuală (denumire din Registru)
Pruncul, 8
Monument de arhitectură de valoare locală, inclus în Registrul de monumente de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei. Datează de la începutul secolului al XX-lea.

Este o clădire cu două etaje, cu planul rectangular, aliniat cu latura lungă la linia roşie a străzii. Decoraţia plastică a faţadei principale este în zidărie aparentă, cu alternarea asizelor de nuanţe diferite, în spiritul stilului eclectic. Are o compoziţie axial-simetrică, cu şapte axe, şase de ferestre de formă rectangulară şi una de uşă, la parter – de intrare, la etaj – a balconului. Ferestrele sunt fără ancadramente cu partea superioară din bolţari trapezoidali din piatră, cu alternarea nuanţelor. Un cordon robust împarte faţada în două registre, în conformitate cu structura spaţială. Pereţii sunt mărginiţi de o cornişă proeminentă.

Faţadă
Pruncul, 10Pruncul, 6