Pruncul, 6

Casă de raport

Casă individuală (denumire din Registru)
Pruncul, 6
Monument de arhitectură de valoare locală, inclus în Registrul de monumente de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei. Datează din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

Este o clădire modestă cu un etaj, cu planul rectangular, aliniat la linia roşie a străzii. Decoraţia plastică a faţadei principale este în spiritul stilului eclectic. Faţada principală are o compoziţie axial-simetrică, în corespundere cu amplasarea a două apartamente. Are 9 axe, şapte de ferestre şi două ale intrărilor, amplasate lateral. Intrările aveau loc prin porticuri, încununate cu frontoane triunghiulare. Ferestrele au ancadramente simple, sub forma unor plinte, sprijinite pe plitele de pervaz.


Pruncul, 8Pruncul, 2