Octavian Goga, 33

Casă de raport cu unităţi comerciale

Casă de raport prăvălii (denumire din Registru)
Octavian Goga, 33
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. Datează de la mijlocul secolului al XIX-lea, cu faţadele construite în stil eclectic cu detalii neoclasice.

Cele mai timpurii informaţii cunoscute cu privire la această proprietate imobiliară sunt furnizate de primul plan de sistematizare a Chişinăului, în care, pe acest loc, este indicat un imobil. În decursul a două secole care au urmat, această clădire a fost amplificată prin noi construcţii.

În 1874 aceste case aparţineau negustorului G. Fainberg. În descrierea lor, sunt menţionate case de locuit, magazii, beciuri şi o fântână. În 1903 proprietar era Sadagursky. Din 1917 proprietar era S.Ia. Fridman. Clădirea a fost naţionalizată şi aici s-a aflat secţia militară.

Casa este orientată cu faţada principală spre un scuar, format la confluenţa străzilor Octavian Goga, Bălţi şi Mincu. Planul casei repetă configuraţia poligonală a terenului proprietăţii imobiliare. Clădirea are o formă unghiulară, cu o latură trapezoidală, baza mică a căreia este orientată spre scuar, cu o latură aliniată la strada Octavian Goga şi, cu cealaltă, alungită de un corp de casă, – aliniată străzii Bălţi.

Clădirea este construită într-un nivel, ridicată pe un beci înalt, care se presupune, că ar proveni de la o construcţie anterioară. Planimetria iniţială avea cinci intrări din stradă (toate astupate cu zidărie în anii postbelici) şi trei din curte, atestând o grupare a încăperilor conform unor funcţii complexe. În partea unghiular-trapezoidală a casei se aflau unităţi comerciale, cu o galerie de-a lungul faţadei posterioare, iar în aripa alungită – odăile de locuit cu o anfiladă circulară.

Faţadele au o compoziţie simetrică, soluţionate în aceiaşi cheie stilistică. Faţada principală, orientată spre scuar avea şapte axe, cinci goluri de ferestre şi două de la uşile de intrare, amplasate în colţurile teşite ale planului (astupate cu zidărie). Faţada laterală orientată spre strada Bălţi are 12 axe, dintre care două de la uşile de intrare, faţada orientată spre Octavian Goga avea patru axe, trei goluri de ferestre (una astupată) şi unul de la o intrare. În compoziţia acestei faţade a fost inclus şi gârliciul pivniţei. Intrările în casă au fost evidenţiate prin porticuri din pilaştri cu caneluri, încoronate cu frontoane masive triunghiulare. Ferestrele rectangulare au ancadramente sub forma unei rame cu evidenţierea cheii de boltă, cu panouri sub plita de pervaz.

Planul casei a fost modificat prin ajustarea la noi funcţii, faţadele au pierdut componente importante ale arhitecturii.


Octavian Goga, 26