Octavian Goga, 26

Casă individuală

Octavian Goga, 26
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. Datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea, construită în stil eclectic. În 1903 proprietar este atestat Şapiro. În timpul celui de al doilea război mondial fost deteriorată şi refăcută în perioada postbelică, cu pierderi ale arhitecturii originale.

Clădirea are un plan rectangular, orientat cu faţada îngustă spre stradă, alungit în adâncul cartierului, ridicat într-un etaj pe un demisol. Accesul din stradă are loc printr-o anexă, care atribuie planului o configuraţie unghiulară. Odăile sunt amplasate în anfiladă circulară, cu o intrare, printr-un hol luminos, din partea curţii. La capătul clădirii, orientat în partea opusă străzii, se află un apartament separat, alcătuit din patru odăi.

Faţada are o compoziţie asimetrică, cu şase axe, cinci goluri de ferestre şi unul de uşă, amplasat lateral, spre stânga, arhitectură inspirată din proiectele-model de case urbane. Intrarea are loc printr-un portic din doi piloni, ferestrele au ancadramente "cu urechi", pereţii sunt finisaţi printr-o cornişă. În ultimii ani i s-au aplicat modificări malefice: s-a astupat printr-o zidărie grosolană intrarea prin portic, ancadramentele de bună calitate au fost acoperite cu o tencuială din ciment, incompatibilă cu stilul arhitecturii.

Faţadă
Octavian Goga, 33Octavian Goga, 22 A,B