Nicolae Iorga, 6

Casă individuală

Nicolae Iorga, 6
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

În vara anului 1877, la licitaţia publică, organizată de Uprava urbană, secretarul de colegiu Vichentii Sarcinsky a cumpărat un teren cu o suprafaţă de 289 stânjeni pătraţi, pe care în 1880 a construit o casă.

Este o clădire alcătuită dintr-un parter, cu planul unghiular, cu faţada îngustă aliniată la linia roşie a străzii. Faţada avea patru axe, trei de ferestre şi unul de uşă, amplasat lateral, spre dreapta, unde se afla intrarea în curte. Decoraţia plastică este tributară neoclasicismului, modificată în anii 80 ai secolului al XX-lea. A fost introdusă o intrare nouă, cu axa paralelă celei vechi.

Faţadă
Nicolae Iorga, 10Nicolae Iorga, 5