Mitropolit Petru Movilă, 37

Casa individuală

Conac urban (denumire din Registru)
Mitropolit Petru Movilă, 37
Monument de arhitectură de însemnătate locală (valoarea naţională este contestată), introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. A fost construit în jumătatea a doua a secolului al XIX-lea.

Casa este ridicată într-un nivel, pe un demisol înalt, are un plan rectangular, aliniat liniei roşii a străzii. Faţada are o compoziţie asimetrică, alcătuită din şase axe, cinci goluri de ferestre şi unul de uşă, amplasat lateral, spre stânga. Intrarea, ca şi colţurile clădirii, este scoasă în evidenţă printr-un rezalit, mărginit de doi pilaştri, dominând clădirea prin coronamentul cu frontoane triunghiulare. Ferestrele rectangulare, au cornişe triunghiulare pe console, ancadramente simple, sprijinite pe postamentele de sub plita de pervaz. Detaliile sunt puse în valoare prin culoare deschisă, contrastantă cu fundalul întunecat al paramentului parterului. Parterul este separat de demisol printr-un cordon din piatră.

Faţadă
Mitropolit Petru Movilă, 27 A,B