Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 14 (colţ str. Bucureşti)

Casă individuală cu o unitate comercială la demisol

Casa lui H.Hîncu cu prăvălie la demisol (denumire din Registru)
Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 14 (colţ str. Bucureşti)
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Primele informaţii documentare datează din 1857, când proprietatea imobiliară aparţinea nobilului Gherasim von Zgura. În 1889 această proprietate imobiliară a fost cumpărată de nobilul Ivan Vichentievici Hinculov, care în 1890 ridică o casă într-un parter pe un demisiol, la parter erau 6 odăi, la demisol – 3. În 1903 proprietar este atestat Hariton Hinculov, casa numărând 7 odăi, orientate spre stradă.

Este o clădire construită la colţul cartierului, ridicată într-un parter pe un demisol înalt, pătrată în plan, cu faţadele aliniate la liniile roşii ale străzilor. Arhitectura este eclectică cu reminiscenţe clasiciste. Paramentul este în zidărie aparentă, din piatră făţuită. Faţada principală simetrică, este orientată spre strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, cu cinci axe compoziţionale, dintre care patru sunt goluri de ferestre şi una al uşii de intrare, amplasată central. Intrarea şi colţurile clădirii sunt întărite vizual de pilaştri ordinului doric. Din cauza căderii reliefului, intrarea are loc de pe o terasă, spre care urcă treptele unei scări în două rampe curbe în plan, umbrită de o copertină susţinută de colonete din fontă. Ferestrele sunt în segment de cerc, cu ancadramente, simple plinte, cu evidenţierea bolţarului central. În friza netedă de sub cornişă sunt plasate mici ferestre îngemănate, axate ferestrelor parterului, destinate aerisirii podului. Faţada orientată străzii Bucureşti are şapte axe compoziţionale, toate goluri de ferestre. Sub clădire se află două unităţi comerciale, cu intrare din strada Bucureşti. Axa de simetrie a faţadelor principale este accentuată prin câte un atic, posibil, singurele elemente ale unui parapet din grilaj pierdut.

Faţadă
Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 16 (colţ str. Bucureşti)Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 12 A,B