Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 12 A,B

Casă de raport

Casă de raport cu pasaj comun (denumire din Registru)
Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 12 A,B; Liter AMitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 12 A,B; Liter B
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

Casa făcea corp comun cu casa vecină de la numărul actual 10, formând un complex de case de raport, pentru închiriat apartamente. Arhitectura lor are particularităţi tipice pentru locuinţele din Chişinău de la sfârşitul secolului al XIX-lea, eclectică clasicizantă. Casele au fost construite între anii 1890 şi 1891 pe un lot viran, cumpărat în 1889 de către nobilul Ivan Mihailovici Donico-Iordăchescu, toate într-un parter, acoperite cu tablă de fier, cu câte şase odăi. În 1903 proprietar este atestat Avakov Luca.

Este un complex din două case de locuit, ridicate într-un parter, cu planul rectangular, cu faţadele principale aliniate la linia roşie a străzii, formând împreună o compoziţie simetrică în raport cu axa centrală comună, care trece prin poarta intrării în curte. Faţada principală a caselor are o compoziţie asimetrică, alcătuită din şapte axe, şase goluri de ferestre şi una a intrării, amplasată într-un portic lateral, spre dreapta, unde se afla intrarea în curte. Casa din dreapta (literul A) a fost distrusă parţial în timpul celui de al doilea război mondial, pierzând decorul arhitectonic iniţial. Casa din stânga (literul B) a păstrat decorul original, din arsenalul stilului eclectic, având trăsături comune cu decorul casei vecine, de la adresa str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, nr. 10.

Paramentul este tencuit neted, cu modelarea detaliilor arhitectonice. Porticul intrării este din doi pilaştri cu mijlocul adâncit printr-o nişă alungită. Ferestrele au ancadramente-plinte, sprijinite pe plite de pervaz. Sub cornişă se află o friză netedă, cu goluri rectangulare pentru aerisirea podului, axate ferestrelor.

Faţadă
Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 14 (colţ str. Bucureşti)Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 10 A,B