Mihai Kogălniceanu, 8

Casă individuală

Mihai Kogălniceanu, 8
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

În 1903 sunt atestaţi drept proprietari moştenitorii Karpov, în 1913 casa aparţinea lui Pavel Gubnikov. S-a păstrat o succintă descriere a casei din 1913: "Casă de piatră, într-un etaj, cu 5 camere, bucătărie şi o intrare".

Casa este ridicată într-un nivel, pe un plan unghiular, aliniată la linia roşie a străzii. Arhitectura este în stil eclectic cu reminiscenţe clasice.

Faţada principală este simetrică, cu cinci axe compoziţionale, dintre care patru sunt goluri de ferestre şi unul de uşă, amplasat în centru, într-un rezalit. Decoraţia plastică se rezumă la ancadramente, cornişe, plite de pervaz şi panouri la ferestre, o friză netedă sub o cornişă şi un atic deasupra intrării, inclus în parapetul din grilaje de fier (dispărut) cu tumbe la colţurile clădirii.

Faţadă
Mihai Kogălniceanu, 10