Mihai Kogălniceanu, 69

Vilă urbană

Mihai Kogălniceanu, 69
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. A fost construită în 1937, arhitect N. Mertz, în spiritul curentului arhitectural neoromânesc.

În anul 1866 secretarul gubernial Iacob Lemeni-Machedon a vândut o casă într-un etaj şi alte dependinţe văduvei secretarului de colegiu Tereze Solomko. În continuare proprietari ai acestei proprietari au fost preotul Ivan Grimalisky şi consilierul de curte Macar Epure. În anul 1934 casa este demolată şi în locul ei este construită o vilă. În 1940 proprietară este Tulcinski Eudochia.

Casa este construită într-un parter, pe un plan rectangular, cu o mică retragere de la linia roşie a străzii. Paramentul este tencuit cu o factură aspră cu păstrarea culorii naturale a cimentului. Faţada principală are o compoziţie asimetrică, cu amplasarea laterală a unui mic foişor al intrării, echilibrat volumetric de un rezalit în partea opusă. Acoperişul este cu învelitoare din olane roşii, cu penetraţii de pante repezi, material repetat deasupra ferestrei din rezalit. În arhitectura clădirii sunt elemente decorative caracteristice arhitecturii medievale: partea superioară a pereţilor, despărţită printr-un brâu în torsadă, este evidenţiată o friză decorată cu un bandou din romburi, colţurile clădirii sunt teşite, foişorul întrării în arc este sprijinit pe colonete robuste, în faţa casei este o grădiniţă de flori izolată de trotuar printr-un gard din piloni cu un grilaj jos din metal, care repetă desenul frizei.

Faţadă
Mihai Kogălniceanu, 70 (colţ str. Bănulescu-Bodoni)Mihai Kogălniceanu, 68 A,B,C