Mihai Kogălniceanu, 68 A,B,C

Vilă urbană

Mihai Kogălniceanu, 68 A,B,C; Liter AMihai Kogălniceanu, 68 A,B,C; Liter B
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

Primele informaţii documentate cu privire la proprietate (Reni, 56, adresa veche) datează din 1870, când atenansa cu o grădină în curte aparţinea Mariei Ivanovne Zaviţky, văduvă. În 1879 această proprietate a fost achiziţionată de locuitoarea Chişinăului Eleonora Stepanovna Sokolniţky. S-a păstrat descrierea sumară: «Casă cu două locuinţe, una din trei odăi cu o bucătărie, în alta – două cu o bucătărie».

A fost un complex de locuit alcătuit din trei case de locuit, cu arhitectura similară, create după proiecte model.

Literul A, a fost refăcută în anii interbelici în spiritul arhitecturii neoromâneşti. Reminiscenţele arhitecturii eclectice se resimt în soluţionarea intrării printr-un rezalit încununat de un atic cu două tumbe. Este într-un nivel, aliniată la linia roşie a străzii. Faţada asimetrică, cu trei axe compoziţionale, două de ferestre şi una a uşii de intrare, soluţionată lateral, spre poarta de acces pe teritoriul curţii. Decoraţia plastică era formată din elementele arhitecturii medievale, cum ar fi brâul de torsadă, acoperişul înalt, consolele de lemn de la streaşina proeminentă, intrarea în arc, nelipsita grădiniţă pentru flori din faţa casei, mărginită de un gard din tumbe cu grilaj din metal. Arhitectura faţadelor a fost modificată la sfârşitul anilor 90 ai secolului al XX-lea cu distrugerea detaliilor de provenienţă istorică.

Literul B. Este o clădire într-un nivel, aliniată la linia roşie a străzii. Faţada principală are o compoziţie asimetrică, cu patru axe, trei de ferestre şi o uşă (astupată cu zidărie), amplasată lateral, spre dreapta, lângă poarta de acces, realizată în spiritul arhitecturii eclectice. Din decoraţia plastică originară a rămas doar ancadramentele în partea superioară a ferestrelor.

Faţadă
Mihai Kogălniceanu, 69Mihai Kogălniceanu, 67 (colţ str. Bănulescu-Bodoni)