Mihai Kogălniceanu, 66

Casă individuală

Demolat

Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

Era o casă de locuit, construită din piatră la sfârşitul secolului al XIX-lea, element al fondului construit. Faţada casei era în zidărie aparentă din piatră făţuită. Intrarea era evidenţiată printr-un atic de forme curbe. Ferestrele erau cu cornişe decorative cu panouri instalate sub pervaz.

A fost demolată la începutul secolului al XXI-lea.


Mihai Kogălniceanu, 67 (colţ str. Bănulescu-Bodoni)Mihai Kogălniceanu, 65