Mihai Kogălniceanu, 61 A,B

Complexul de clădiri de raport

Mihai Kogălniceanu, 61 A,B
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

În 1887 Uprava a confirmat proiectul unei case într-un etaj, ridicat pe un demisol, care aparţinea Mariei Buzdugan, soţie de registrator de colegiu, construită în 1888, acoperită cu tablă de fier. La etaj se aflau patru odăi, o bucătărie, un antreu şi o galerie cu geamuri, la demisol – patru odăi, o bucătărie şi un antreu.

Este o clădire construită într-un etaj pe un demisol nalt, cu planul unghiular. Faţada principală ar o compoziţie asimetrică, cu patru axe, trei ferestre şi o intrare, amplasată într-un rezalit lateral (astupată cu zidărie), orientat spre intrarea în curte. Rezalitul intrării era decorat cu bosaje orizontale. Partea superioară a pereţilor conţine o friză netedă, separată printr-o plintă.

Faţadă
Mihai Kogălniceanu, 62Mihai Kogălniceanu, 60 A,B