Mihai Kogălniceanu, 40

Casă de raport pentru 2 apartamente

Mihai Kogălniceanu, 40
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

Primele date documentare cu privire la proprietatea imobiliară de la această adresă, sunt din 1875,când asesorul de colegiu Stepan Tihonov a achiziţionat de la licitaţia publică două case veche într-un etaj, din lampaci şi alte anexe, aflate în a doua parte a Chişinăului, strada Reni, 38. În 1899 această proprietate a fost cumpărată de văduva preotului Iustinia Zelinsky, casa fiind deja construită din piatră. Arhitectura casei este în stil eclectic.

Este o casă, ridicată într-un parter, construită pe un plan alungit, aliniată cu faţada la linia roşie a străzii. Faţada principală are o compoziţie simetrică, alcătuită din opt axe, dintre care şase sunt goluri de ferestre şi două de uşă, amplasate într-un rezalit comun central. Intrările îngemănate au o cornişă comună, fiind dominate de un atic comun.

Elemente decorative sunt specifice stilului eclectic: ancadramente cu cornişă, plite de pervaz cu nişe adâncite, pereţii cu cornişă şi o friză îngustă, la colţurile clădirii şi a rezalitului central – bosaje.

Faţadă
Mihai Kogălniceanu, 42 (colţ str. M. Eminescu)Mihai Kogălniceanu, 39