Mihai Kogălniceanu, 28

Casă individuală

Demolat
Mihai Kogălniceanu, 28; Construcţie nouă
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

Este o casă modestă, ridicată într-un parter, construită pe un plan rectangular, aliniată cu faţada la linia roşie a străzii. Faţada principală are cinci axe, dintre care patru sunt goluri de ferestre şi unul de uşă, amplasat într-un rezalit lateral, în partea intrării în curte.

Casa era construită în stil eclectic cu tentaţii de modern. Ferestrele aveau ancadramente, pereţii cornişă cu o friză netedă, rezalitul intrării era flancat de piloni cu câte trei striuri caracteristice modernului, dominat de un atic cu formă complexă.

Arhitectura casei a fost modificată la începutul secolului al XXI-lea: acoperişul casei a fost soluţionat cu pante repezi, decoraţia plastică parţial a fost simplificată şi parţial distrusă.

Clădirea a pierdut calităţile de monument istoric.


Mihai Kogălniceanu, 30Mihai Kogălniceanu, 27