Mihai Kogălniceanu, 27

Casă de raport cu prăvălie

Mihai Kogălniceanu, 27
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

Primele informaţii documentare cu privire la casă sunt din 1868. Aparţinea ofiţerului în rezervă Aron Guber. S-a păstrat descrierea casei de la începutul secolului al XX-lea. "Casa într-un etaj şi jumătate, din piatră cu pereţii pe mortar din var, acoperişul din tablă de fier, podeaua din scânduri, tavanele tencuite, sobe din cărămidă. La parter se aflau 4 camere, şi o bucătărie, în demisol – 3 camere şi bucătăria".

Casa a fost construită la mijlocul secolului al XIX-lea conform proiectului model "cinci stânjeni". În subsol se aflau încăperi cu o destinaţie comercială sau artizanală. În anii celui de al doilea război mondial a fost deteriorată, restabilită în anii postbelici cu păstrarea unor porţiuni a arhitecturii originale.

Este o casă modestă, ridicată într-un parter pe un demisol înalt, construită pe un plan rectangular, aliniată cu faţada la linia roşie a străzii. Faţada principală are cinci axe, dintre care patru erau goluri de ferestre şi unul de uşă, amplasat într-un rezalit lateral, în partea opusă intrării în curte. În partea păstrată a faţadei, se observă elemente decorative specifice stilului eclectic: ancadramente cu evidenţierea cheii ei de boltă, plite de pervaz pe console.

În urma privatizării locuinţelor, arhitectura unei jumătăţi de casă a fost mutilată, prin închiderea cu zidărie a intrării şi dezbaterea decoraţiei plastice.


Mihai Kogălniceanu, 28Mihai Kogălniceanu, 26