Mihai Eminescu, 54

Clădirea fostei cârmuiri a moşiilor mănăstirilor închinate "Sfântului Munte Atnos"

Mihai Eminescu, 54
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

A fost construită în 1898 pentru Cârmuirea moşiilor mănăstirilor închinate "Sfântului Munte Atnos", pe locul care aparţinea Cârmuirii mănăstirilor. A fost construit din piatră spartă cu căptuşirea din piatră tăiată de calcar. Preţul construcţiei a fost evaluat la suma de 120 000 ruble. Arhitectura este eclectică reminiscenţe clasiciste. În 1940 era sediul Şcolii normale de fete.

Este o clădire construită la colţul cartierului, ridicată pe un plan unghiular, în două etaje pe un demisol înalt, cu faţadele aliniate la liniile roşii ale străzilor Vlaicu Pârcălab şi Veronica Micle. Planul este soluţionat laconic, cu repartizarea încăperilor de o parte a unui culoar central. Holul intrării este iluminată de o fereastră ovală, urcarea la cota parterului se efectuează prin trepte interioare. în trei rampe este deschisă vederii, amplasată în axa intrării în clădire.

Faţadele sunt simetrice, cu rezalite laterale, respectiv cu 12 axe faţada laterală (extinsă în perioada postbelică cu o porţiune nouă) şi 15 axe – faţada principală, ultima dotată şi cu un rezalit central. Axa centrală a faţadei principale este susţinută de intrare în clădire, care se află în rezalitul central, cu partea superioară rectilinie. Rezalitele laterale sunt în segment de cerc, şi ca şi rezalitul central, proiectate pe fundalul unor atice în trepte. Ferestrele sunt rectangulare, cu ancadramente, unite prin plita de pervaz comună, care separă între ele etajele printr-un registru neted. Ferestrele de la etajul superior din rezalitele faţadei principale sunt în segment de cerc, forme care armonizează cu acoperirea rezalitelor respective.

Paramentul este neted, colţurile rezalitelor sunt în bosaje diamant. Pereţii se termină în partea superioară printr-o cornişă şi o friză cu console.

În perioada postbelică arhitectura clădirii nu a fost modificată, doar alungită aripa de-a lungul străzii Fântânilor.

Faţadă
Mihai Eminescu, 63Mihai Eminescu, 53