Hînceşti, 93

Casă individuală

Hînceşti, 93
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Datează de la mijlocul secolului al XIX-lea. Arhitectura faţadei principale a fost modificată în spirit modern la începutul secolului al XX-lea. În 1940 proprietar este atestat Alexandru Goilov.

Este o clădire alcătuită dintr-un parter, ridicată pe un plan rectangular, alungit în adâncul parcelei, cu faţada îngustă aliniată la linia roşie a străzii. Faţada principală are trei axe, două goluri de ferestre şi una a uşii (astupată azi cu zidărie), amplasată lateral spre poarta de acces. Intrarea are loc printr-un rezalit plat, care continue sub forma unui atic într-un element al parapetului opac din piatră.

Colţurile rezalitului şi la colţul faţadei sunt plasate lesene cu striurile verticale caracteristice stilului, care susţin partea superioară a peretelui, tratată ca un antablament, alcătuit din cornişă cu muluri şi o friză netedă. Ferestrele sunt conturate în partea superioară de un ancadrament simplu.


Hînceşti, 97 (colţ str. Bucureşti)Hînceşti, 91 A