Hînceşti, 91 A

Casă individuală cu poartă

Hînceşti, 91 A
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Datează de la începutul secolului al XX-lea, cu arhitectura în stil modern, tratată prin prisma creaţiei populare.

În 1940 proprietari sunt atestaţi Nionila Iascinschi, Iosel Gandelman, Haim Liva, Procopie Tocariev, Maria Hari şi Maria Lamtera.

Este o casă care constă dintr-un parter, ridicat pe un plan rectangular, aliniat la linia roşie a străzii. Paramentul este în zidărie aparentă, din piatră tăiată fasonată (astăzi acoperită cu tencuială). Faţada principală are o compoziţie simetrică, alcătuită din cinci axe, patru ferestre şi o uşă, amplasată central. Planul casei este tributar locuinţei populare, cu amplasarea intrării în axa de simetrie, cu câte două ferestre laterale. Intrarea este printr-un rezalit, care trece în partea superioară în aticul, parte componentă a parapetului din piatră. Cornişa este tratată în spiritul modernului, cu dominarea elementelor orizontale. Ferestrele sunt rectangulare, cu ancadramente din striuri rustice.


Hînceşti, 93Hînceşti, 89