Hînceşti, 50

Casă individuală

Hînceşti, 50
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

Data de la începutul secolului al XX-lea, cu arhitectura în stil modern. În 1940 proprietar este atestat Matrona Bocova.

Era o clădire alcătuită dintr-un parter cu planul rectangular, cu faţada în retragere de la linia roşie a străzii. A fost demolată şi înlocuită cu o casă nouă, parter şi etaj.


Hînceşti, 56 (colţ str. Bucureşti)Hînceşti, 48