Hînceşti, 48

Casă individuală

Hînceşti, 48
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

Datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea. În 1940 proprietară este atestată Societatea "Credinţa Veche".

Este o clădire alcătuită dintr-un parter cu planul rectangular, cu faţada amplasată cu o retragere de la linia roşie a străzii. Arhitectura este în stil eclectic cu reminiscenţe clasiciste. Faţada are patru axe compoziţionale, dintre care trei sunt goluri de ferestre, şi una – golul uşii de intrare, amplasată lateral. Intrarea este evidenţiată prin flancare cu două lesene dominată de o copertină din tablă de fier. Partea superioară a casei a fost distrusă în timpul celui de al doilea război mondial.

Paramentul este tencuit neted, cu imitaţia de bosaje prin rostuire orizontală pe tencuială. Ferestrele rectangulare au ancadramente simple, sub plita de pervaz – un decor rustic, caracteristic pentru arhitectura din lemn.


Hînceşti, 50Hînceşti, 46