Hînceşti, 20 A,B

Casă de raport

Casă individuală (denumire din Registru)
Hînceşti, 20 A,B; Liter AHînceşti, 20 A,B; Liter B
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

Datează de la începutul secolului al XX-lea, în stil eclectic cu influenţa stilului modern. În 1940 proprietari sunt atestaţi Alexandru şi Volf Ghepeţchi.

Este o casă de raport, alcătuită din două clădiri. Casele sunt ridicată într-un parter, pe un plan rectangular, cu faţadele aliniate la linia roşie a străzii. Arhitectura faţadelor a fost soluţionată în a aceiaşi cheie stilistică şi compoziţională, cu simetrie axială faţă de pasajul intrării.

Literul A. Casa este aliniată la stradă cu faţada îngustă, cu o compoziţie asimetrică, din trei axe, două ferestre şi o uşă, amplasată lateral, spre axa intrării în curte.

Literul B. Casa este asimetrică, cu şase axe - cinci goluri de ferestre şi un gol de uşă, amplasat lateral, spre intrarea în curte. Necătând la dimensiunile modeste ale casei, faţada este mărginită de rezalite laterale, flancate de pilaştri cu striuri verticale, surmontate de câte un atic de formă complexă, care intrau în componenţa parapetului. Decoraţia plastică este rezumată la ancadramente, friză, cornişă şi pilaştri.

Faţadă
Hînceşti, 24Hînceşti, 18