Hînceşti, 18

Vilă urbană

Hînceşti, 18
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Datează de la mijlocul secolului al XIX-lea, cu faţadele decorate în stil modern la începutul secolului al XX-lea. În 1940 proprietar este atestat Calistrat Ceapa.

Este o clădire alcătuită dintr-un parter cu planul rectangular, cu faţada scurtă aliniată la linia roşie a străzii. Faţada orientată spre stradă este modificată, cândva avea două axe, ambele ferestre (una astupată). Fereastra rectangulară are un ancadrament în partea superioară dotat cu striuri şi carouri, la colţuri şi între plinuri – lesene cu trei striuri verticale şi carouri, singurele elemente ale stilului modern de la această faţadă. Faţade laterală, orientată spre curte este decorată cu elemente deosebit de masive şi voluminoase. Intrarea are loc printr-un portal în arc în plin cintru, sprijinit prin intermediul a patru suporţi scunzi pe piedestale înalte. Arhivolta cu muluri este exagerat de masivă, în care domină torul. A doua faţada laterală, are o compoziţie simetrică, cu un rezalit în centru, care domină prin înălţime. În rezalit şi lateral se află câte o fereastră, toate compuse din trei secţii, în rezalit în arc în plin cintru, în părţile laterale – rotunjite. Ancadramentul-plintă şi imposturile sunt late, cu penetraţii.

Faţadă
Hînceşti, 20 A,B