Galbenă, 5

Casă individuală

Galbenă, 5
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

A fost construit în 1929, proprietar în 1940 a fost atestat Cijakovschy Sofia.

Este o clădire alcătuită dintr-un parter, cu faţada principală aliniată la linia roşie a străzii. Arhitectura şi structura casei corespund stilului modern românesc, cu influenţa stilului constructivist.

Odăile sunt grupate de o parte a holului, izolate de bucătărie şi dependinţele sanitare, grupate lângă intrarea secundară din curte.

Faţada este asimetrică, cu patru axe, trei de ferestre şi un gol de uşă, orientat spre stânga, în partea opusă a aflării intrării în curte. Accesul în casă are loc printr-un portal, cu trecerea volumului în aticul parapetului, cu accentuarea axei printr-un element în trepte, similar imobilului de la nr. al acestei străzi (vezi nr. 328). Asimetria faţadei este echilibrată de prezenţa unui rezalit în partea opusă portalului intrării, mărginit de lesene şi unde se află o fereastră amplă, depăşind prin lăţime ferestrele înguste in partea centrală. Paramentul faţadelor este în zidărie aparentă din piatră tăiată, cu includerea unor panouri din factură aspră – trei striuri pe suprafaţa pilonilor şi o friză sub parapet.

Ferestrele sunt alungite pe orizontală, lipsite de ancadramente, unite prin cornişe şi plite de pervaz adânci, cuprinzând de o parte şi alta a ferestrelor porţiuni cu factura din striuri orizontale şi verticale. Acoperişul casei este ascuns după parapetul opac din piatră, care subliniază dominarea elementelor orizontale în compoziţia faţadei.

Faţadă
Galbenă, 8Galbenă, 3