Galbenă, 2

Casă individuală

Galbenă, 2
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

A fost construit la sfârşitul secolului al XIX-lea, proprietar în 1940 a fost atestat Isidor Chirilov.

A fost o parte componentă a unei proprietăţii imobiliare, constituite compoziţional din două case de locuit, orientate cu faţada spre strada A. Mateevici şi divizate ulterior între doi proprietari.

Casa face parte dintr-un complex din două clădiri, cu compoziţia faţadelor soluţionate similar, faţa de axa comună, împărţit în două proprietăţi imobiliare, dintre care a doua a păstrat adresa pe strada Mateevici, nr. 27/1.

Casa datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea, construită pe un plan unghiular, cu o aripă adâncit în parcelă. Planimetria este alcătuită din odăi legate în anfiladă, cu dependinţele grupate la intrarea de serviciu din partea grădinii din spate. Arhitectura faţadei este în stil modern, cu reminiscenţe ale stilului clasicist. Faţada principală are o compoziţie asimetrică, din cinci axe, dintre care patru sunt goluri de ferestre şi un gol de uşă, amplasat într-o logie adâncă, orientat spre dreapta, unde între clădiri, se afla cândva poarta comună.

Paramentul este în zidărie aparentă, din piatră făţuită. Accesul în casă este în arc în plin cintru, mărginit de doi piloni care trec în tumbe ale aticului, formă arhitecturală echilibrată de rezalitul din partea stângă, încununat de un fronton triunghiular. Partea superioară a pereţilor are o cornişă cu denticule, cu o friză netedă, la colţuri – lesene. Ferestrele ample au ancadramente numai în partea superioară, cu evidenţierea bolţarului – cheie de boltă. Stilul modern se observă şi din decorul plastic, prezenţa discurilor şi a striurilor verticale de pe suprafaţa pilonilor intrării.

Faţadă
Galbenă, 3Galbenă, 1