Columna, 46

Casă cu apartamente de raport

Casă individuală (denumire din Registru)
Columna, 46
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

Datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea.

Este o casă cu două etaje, rectangulară în plan, aliniată liniei roşii a străzii. Are o compoziţie simetrică a planului şi a faţadei principale, cu rezalite plate, amplasate lateral şi central, în axa de simetrie, încununate cu frontoane triunghiulare. La al doilea etaj, în rezalitele laterale se află balcoane cu îngrădire din fier forjat. Decoraţia plastică este în spiritul stilului eclectic cu elemente neoclasice. O impresie activă formează ritmul egal al ferestrelor cu cornişe triunghiulare sus şi cu panouri jos.

Faţadă
Columna, 47Columna, 44 A,B