Columna, 44 A,B

Casă cu apartamente de raport

Columna, 44 A,B
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

Datează de la începutul secolului al XX-lea. Arhitectura este în spiritul stilului eclectic cu elemente neoclasice.

Este construită pe linia roşie a străzii, ridicată pe un plan patrulater. Conţine două apartamente, fiecare cu o intrare separată printr-un portic cu pilonii în bosaje, încununat cu un fronton. Decoraţia plastică este concentrată în regiunea intrărilor, a ferestrelor şi a părţii superioare şi inferioare a pereţilor, unde alături de detalii în spirit neoclasic – bosaje, ancadramente, chei de boltă, la frize au fost folosite rozete în spirit modern.

Arhitectura se află într-o stare de degradare, mutilată prin alipirea de tambure noi la faţada principală.

Faţadă
Columna, 46